Functie van de nieren

De nieren zorgen niet alleen voor de productie van de urine maar zijn ook betrokken bij andere processen zoals de bloeddrukregeling, de vorming van erytrocyten en de vitamine D-stofwisseling. De drie belangrijkste functies van de nieren zijn: afvalstoffen uit het bloed verwijderen, vocht – en zoutbalans regelen en aanmaak van hormonen.

De nier krijgt bloed via de nierslagader. Dit is een zijtak van de aorta, de belangrijkste lichaamsslagader. De gunstige ligging van de nier zorgt ervoor dat de totale bloeddoorstroming per etmaal in beide nieren samen ongeveer 1700 l bedraagt (ongeveer 1,2 l per minuut). Hierdoor kunnen de nieren hun filterwerking optimaal uitvoeren.  Het bloed wordt gefilterd door de nieren en vervolgens afgevoerd uit de nier. Via de nierader wordt het bloed weer teruggestuurd naar het hart.

In de nieren wordt uit het gefilterde bloed urine gevormd; een mengsel van water, minerale zouten (natrium, kalium, calcium, etc.) en toxische afvalstoffen zoals ureum en creatinine.  Het menselijk lichaam bestaat voor 60 % uit water en moet onder alle omstandigheden zijn water en- en zoutbalans  in evenwicht houden. De nieren houden het zoutgehalte in ons lichaam in evenwicht en zorgen ervoor dat de hoeveelheid zout die wordt uitgescheiden in de urine, overeenkomt met de hoeveelheid zout die we innemen via onze voeding. De nieren maken een aantal belangrijke hormonen aan die betrokken zijn bij het regelen van de bloeddruk, de productie van rode bloedcellen en het instandhouden van het calciumgehalte in de botten.